Acuarela Comunicación Sociedade Limitada Laboral é unha empresa galega de economía social creada en 1999, e dedícase á realización, produción e distribución de contidos culturais: produción audiovisual, multimedia, teatral e editorial en calquera medio físico ou virtual, como así tamén a produción de exposicións, sitios web e programas de televisión e á formación non regrada.
A nosa liña de negocio fundamental é a produción propia e se complementa co servizo a terceiros. Ambas liñas de negocio caracterízanse pola competencia técnica, o rigor metodolóxico, a creatividade artística e a aplicación da innovación e o desenvolvemento nos bens culturais inmateriais producidos.
Acuarela Comunicación sll diferénciase do resto do panorama das empresas dedicadas á comunicación e á produción de contidos culturais por tres aspectos fundamentais:

 • A liña editorial da nosa empresa nace co elemento diferencia­dor da edición e comerciali­zación conxunta do formato libro e filme documental en dvd.
 • A estratexia de produción propia encamiñada á creación dun fondo audiovisual, fotográfico e documental especializado na historia de Galicia.
 • A creación de formatos innovadores para a divulgación e comerciali­zación da nosa produción.

A traxectoria dos doce anos de vida da nosa empresa e os logros obtidos ratifican a estratexia empresarial e os seus obxectivos fundacionais.

Acuarela Comunicación sll dispón de instalacións e equipos propios para o pleno desenvolvemento de todas as súas liñas de produción: estudo de grabación de programas de tv por internet, salas de montaxe, arquivo, área de edición editorial e dirección.

Acuarela Comunicación sll posúe un arquivo audiovisual, fotográfico e documental sobre a historia de Galicia único polo valor histórico das persoas entrevistadas, a diversidade temática e a cantidade de horas gravadas. Este patrimonio inmaterial ten un enorme valor histórico e un significativo valor económico.

Acuarela Comunicación sll distribúe a súa produción audiovisual propia e a de terceiros ás seguintes cadeas de televisión:

 • Televisión Española, TVE
 • Televisión de Galicia, TVG
 • Canle Plus
 • V Televisión, Grupo A Voz de Galicia
 • Linguagalega.tv
 • Falemostv.com
 • Falemos.tv

Acuarela Comunicación sll comercializa as súas producións audiovisuais e editoriais de creación propia, entre as seguintes institucións:

 • Deputacións provinciais e concellos de Galicia,
 • Consello da Cultura Galega,
 • Universidade de Vigo e a Universidade dá Coruña
 • Consellería de Emigración dá Xunta de Galicia.
 • Secretaría Xeral de Política Lingüística dá Xunta de Galicia
 • Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia

Acuarela Comunicación sll internacionaliza a súa produción:

 • Estrea comercial da longametraxe documental «Castelao e vos irmáns dá liberdade» no cine Cosmos e salas simultáneas, Arxentina. Data da estrea: 29 de abril de 2004
 • Estrea comercial da longametraxe documental «Exilios» no cine Cosmos e salas simultáneas, Arxentina. Data da estrea: 23 de marzo de 2006.
 • Distribución do libro «Historia dunha emigración difusa» en Portugal.

Acuarela Comunicación sll como empresa de produción de contidos culturais recibe e xestiona subvencións de diferentes institucións públicas:

 • Consellería de Cultura da Xunta de Galicia
 • Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia
 • Ministerio de Traballo e Inmigración do goberno de España, etc.
Advertisements